Løfter om et “lån på dagen” har blitt det nye norske mantraet blant norske banker og finansinstitusjoner. Forbrukere pepres jevnlig med lovnader om lynrask behandling og penger på konto i rasende fart. Spørsmålet blir om det egentlig stemmer, og hvilke forbehold man må ta? Hvorvidt man mottar lånet på dagen avhenger av en rekke faktorer, som du kan lese mer om nedenfor. Her har vi tatt en nærmere titt på den prosessen som ligger til grunn bak innvilgelsen av et lån, og hvordan det påvirker behandlingstiden. Mye skal klaffe samtidig for å motta et forbrukslån på dagen, der resultatet i stor grad avhenger av søketidspunkt, långiver og kredittsjekk.

I hvilke situasjoner passer det?

Et lån på dagen passer bra for de som må betale viktige og uforutsette regninger. Her finnes det noen forbehold, men i hovedsak er det snakk om kostbare husholdningsprodukter og kjøretøy. Kanskje vaskemaskinen har gått duken, eller bilen behøver nødreparasjon? Eller hva med å finansiere en feriereise til hele familien på tilbud, som må betales raskt? Årsakene er varierte, og for mange nordmenn er det ikke ‘bare bare’ å hoste opp flere tusen kroner på sparket. Man bør derimot unngå et forbrukslån på dagen hvis pengene skal benyttes til å betale for normale varer og tjenester, eller spontankjøp. Husk at etableringsgebyret ofte tipper 1 000 kroner alene, og at man heller burde spare noen måneder, framfor å låne penger som betales tilbake innen kort tid.

Et realistisk anslag

Mange banker og lånemeglere bruker et smart markedsføringstriks der lovnader om “svar på dagen”, kan tolkes i den retning at pengene overføres samtidig. Det stemmer ikke, og som oftest av rent praktiske årsaker. Første hinder har å gjøre med bankenes interne betalingssentral, som håndterer overføringer av penger mellom norske banker. Overføringer skjer fire ganger i døgnet: 05.35, 11.05, 13.35 og 15.35 (mandag til fredag). Med stengte dører hos banken får du heller ikke mottatt pengene, som gjør at helgedager må utelukkes.  Søker må i tillegg kredittvurderes, for å undersøke hvorvidt det finnes betalingsanmerkninger og utestående inkassosaker registrert på navnet. Til syvende og sist må banken tilby elektronisk signering av avtalen, ved hjelp av BankID. Forskjellen er stor mellom å sende gjeldspapirer via post, og det å signere et dokument elektronisk på sekundet.

Slik behandles søknaden

De som ønsker et lån utbetalt samme dag, må sørge for å oppfylle en rekke krav på egenhånd. Det inkluderer blant annet å velge riktig bank, samle inn nødvendig informasjon samt å søke om lånet på riktig tidspunkt. For å forstår hvorfor det tar tid å utbetale penger, er det nødvendig å gjøre seg kjent med selve behandlingsprosessen. Hvorfor drøyer det, og er det egentlig bankens skyld at det tar så lang tid? Noe enkelt svar er vanskelig å gi, da en rekke faktorer påvirker utfallet. Bankens egne behandlingstid, kredittsjekk og signering er blant noen av de tingene som påvirker utfallet. Heng med videre for å lære mer om hvert steg i prosessen, og hvordan du mottar et lån på dagen.

Ha all informasjon liggende klart

Noe av det viktigste man kan gjøre på egenhånd, er å klargjøre alle dokumenter som trengs. Å fylle ut en søknad om lån kan nemlig være vanskelig, da bankene ofte krever en del informasjon som er vanskelig å lete opp. Et godt eksempel er bankenes praksis med å spørre om kopi av selvangivelse og de to siste lønnsslippene for de som søker om forbrukslån. Enkleste måten å fremskaffe selvangivelse, er gjennom den offentlige siden Altinn, mens arbeidsgiver bør kunne tilby lønnsslipper i elektronisk format. Utenom dokumentasjon på tidligere inntekt vil bankene spørre om utdannelse, eksisterende gjeld, sivilstatus, utdannelse og en rekke andre private opplysninger.

Kredittsjekken tar tid

I Norge finnes det et sentralt register som inneholder opplysninger om hvilke privatpersoner og selskap som sitter med betalingsanmerkninger og utestående inkassosaker. Det kalles utleggsregisteret og kommer på toppen av såkalte kredittopplysningsregistre, som vedlikeholdes av egne kredittbyrå, slik som Experian. En kredittsjekk av søkeren er praksis hos alle banker, og handler kun om å beskytte seg mot unødvendige tap. For at du skal kunne motta forbrukslånet raskt, må kredittsjekken gjennomføres raskt og helst inne  1-2 timer. Kredittopplysningsbyråene selger rapporter om søkerens økonomiske helse til bankene, som igjen gjør en vurdering basert på innholdet. For raskest mulig behandling er det viktig at banken og byrået kommuniserer effektivt, og evner å fatte en rask avgjørelse. Har man søkt om lån tidligere, husker man kanskje brevene som havnet i postkassen de neste dagene. Såkalte ‘gjenpartsbrev’ er et lovpålagt krav til alle som ønsker å gjennomføre en kredittsjekk av privatpersoner, og reguleres gjennom personopplysningsloven. Så fort kredittsjekken er i boks, sendes svaret tilbake til bankene for nok en vurdering.

Banken må ta en kjapp avgjørelse

Kredittsjekk av lånesøknader kan ta 2-4 timer, med god kommunikasjon mellom partene. Når banken har mottatt opplysningene vil den også undersøke sine egne registre med informasjon om søkeren, så fremt kredittsjekken gir grønt lys. Norske banker og finansinstitusjoner mottar daglig tusenvis av lånesøknader og har ikke kapasitet til å realitetsbehandle hver av de. Derfor er det vanlig med et system som automatisk vil avslå søknaden med mindre visse vilkår er oppfylt. Noen ganger skyldes avslaget selve informasjonen i søknaden (for eksempel at inntekten er lav), eller at kredittsjekken viser registrerte betalingsanmerkninger. Jo raskere banken tar en avgjørelse, jo bedre er det for den som søker.

Grep du burde ta på egenhånd

Utenom å ha all informasjon liggende klart, bør du vurdere opprettelse av konto hos samme bank du søker. Interne overføringer i banken skjer momentant, eller så fort den bankansatte ser at signeringen er kommet inn. En oppmerksom leser vil påpeke at bankens ansatte har en normal arbeidsdag som i hovedsak samsvarer med siste overføringstidspunkt (kl. 15.35). Det stemmer, men det kan fortsatt potensielt gi søkeren én times fordel ettersom noen ansatte jobber til kl 17.00. Å planlegge opprettelsen av konto hos samme bank er også lettere sagt enn gjort, men noen ganger er man heldig. Man må i tillegg ha et personlig bankkort slik at man får betalt med pengene.

Banken er også nødt til å tilby elektronisk signatur via BankID, da håndskrevne kontrakter må sendes i posten eller signeres i bankens lokaler. BankID er blitt en standard løsning for kunder som bruker nettbank, men det betyr ikke at alle långivere støtter elektronisk signering.

Løsningen med såkalte “signaturløse lån” ble innført i 2012 og er i dag nærmest standard blant norske banker. Likevel finnes det unntak, og du burde undersøke denne biten på forhånd for å hindre at søknaden trekker ut i tid. Til syvende og sist gjelder det såklart å søke om lån hos riktig bank/lånemegler! Etter vår erfaring er det kun et knippe som evner å utbetale forbrukslån på dagen, og noen av disse finner du her. Billigeforbrukslån.no > forbrukslån på dagen, har laget en fin oversikt over forskjellige banker som tilbyr såkalt “raske lån”.