Eier du en katt, hund eller annet kjæledyr du vurderer å forsikre? Da er du ikke alene. Undersøkelser viser at det finnes nærmere 1,5 millioner kjæledyr i landet, hvorav 126 000 hunder og katter er forsikret. Å forsikre “familiens beste venn” er et smart valg – og kan potensielt spare lommeboken din for store kostnader.

Kjæledyr som blir syke kan føre til en betydelig økonomisk belastning, og særlig når det kommer til langvarig medisinsk behandling hos veterinær. Skulle kjæledyret få kreft, nyresvikt eller lignende – kan regningen fort overstige titusener av kroner for behandling og langvarig medisinsk oppfølging. Her har vi tatt en nærmere kikk på noen av de reglene som gjelder for forsikring av kjæledyr, samt hvilke utgifter man får dekket.

Du har flere forsikringer å velge mellom

Markedet for dyreforsikring er i full vekst, og et større antall selskap tilbyr varierte forsikringsprodukter til norske kjæledyreiere. Ofte er det snakk om skreddersydde produkter, som sikter til et spesielt dyr – slik som hunder og katter.

Et godt eksempel ser vi hos Gjensidige Forsikring, som i skrivende stund tilbyr egen hundeforsikring, med muligheten for å kjøpe “ekstra” dekning mot valpekull. Forøvrig tilbyr samme selskap en vanlig “kjæledyrforsikring”, som gjelder for alle dyrearter ved behov.

Når du skal velge forsikring er det likevel et par faktorer du må være ekstra varsom med, der kostnader til medisiner, veterinær og oppfølging er det viktigste. Prisene for behandling av veterinær har skutt i været de siste årene, og det kan ofte overstige forsikringsselskapets maksimale utbetaling. Noen forsikringer dekker heller ikke langvarige utgifter til medisiner, som kan utgjøre en betydelig merkostnad for deg som eier – i de tilfeller hvor behandlingen tar lang tid.

For det andre har noen forsikringer ekstra fordeler som følger med, blant annet ved dødsfall og tilfeller der kjæledyret forsvinner. Før du velger forsikringen som passer for deg, er det derfor viktig å gjøre en totalvurdering av dekningen som inkluderes i avtalen.

Veterinærutgifter og medisiner

Hos de fleste forsikringsselskaper er taket for utgifter satt til 50 000 kroner, som er ment å dekke behandling og oppfølgingen hos veterinær. Forsikringen inkluderer oppfølging og behandling, samt medisiner som benyttes underveis. I tillegg er det vanlig å tilby dekning for et kortere opphold hos dyrehospital – ment for restitusjon etter operasjoner og inngrep. Her er det viktig å passe seg, ettersom selskapene krever tilleggsforsikring for kostnader til medisiner ved langvarig behandling.

For eksempel: Har du en hund som blir syk og trenger behandling – så vil forsikringsselskapet dekke opp til 50 000 kroner for selve behandlingen, samt medisinering på veterinærklinikken. Du vil derimot ikke kunne kreve erstatning for kjøp av medisiner i etterkant, som fort kan utgjøre en betydelig merkostnad.

Heldigvis velger mange forsikringsselskap å selge tilleggsdekning for medisiner, der taket virker til å ligge et sted mellom 20 og 30 000 kroner, avhengig av hvilket selskap man velger.

Litt om pris og generelle vilkår

Hvor mye du betaler for å forsikre kjæledyret varierer, men du kan forvente å betale et sted mellom 1 000 og 2 000 kroner per måned – avhengig av eventuelle tilleggsdekninger. For noen raser er det også høyere kostnader, som følge av skadepotensialet.

Undersøkelser viser blant annet at noen hunderaser har langt høyere potensiale for å skade seg, sammenlignet med andre. Det er også forbundet med kjæledyrets bruksområde, og hvorvidt det brukes til jakt og andre friluftsaktiviteter. En jaktbikkje vil ha større sjanse for å skade seg, sammenlignet med ei bikkje som holder seg innendørs store deler av tiden.

Før du forsikrer kjæledyret er det også verdt å legge merke til en del generelle vilkår om alder og medisinsk tilstand. Vår stikkprøve viste at mange selskaper nekter å forsikre kjæledyr over 6-7 år, samt nyfødte kull. Det er forbundet med høy risiko for død og skade, med mindre kjæledyret faller innenfor et gitt aldersspenn.

Ikke glem kravet om egenandel

Egenandelen er noe du burde undersøke på forhånd, da forskjellene kan være relativt store. TV2 gjennomførte i 2013 en undersøkelse som viste at noen forsikringsselskap krever opp mot 30 prosent egenandel for behandling av kjæledyret. Vanlig praksis virker å ligge i området omkring 10 prosent.

Egenandelen vil også variere i henhold til kjæledyrets alder, og hvilken type skade det er snakk om. Forsikringsselskapene vil også kreve langt høyere kostnad ved forsikring av dyr med høy salgsverdi. Da snakker vi særlig om renrasede dyr med kjent stamtavle og høy salgsverdi.

Hva kan forsikres?

Utover generelle kostnader til veterinærbehandling og medisiner, finnes det en lang rekke tilleggsforsikringer du kan kjøpe. En av disse er tapsforsikring, som gir deg rett til erstatning dersom kjæledyret forsvinner eller blir stjålet. Dekningen gjelder også ved ulykker der kjæledyret ender opp som invalid, og er vanligvis begrenset til 30 000 kroner (med mindre forsikringsselskapet har egne spesialvilkår).

Noen forsikringsselskap tilbyr også dekning for kjæledyr med såkalte “spesielle ferdigheter”, slik som jakthunder. Målet er å tilby økonomisk kompensasjon dersom kjæledyret mister evner du har brukt lang tid på å lære bort. Å erstatte et slikt kjæledyr medfører store ekstrakostnader, som denne forsikringen er ment å dekke.

Utenom tilleggsforsikring for medisiner, er det også flere som tilbyr spesialforsikring – avhengig av hvilken dyreart du eier. Forsikring av hest er et godt eksempel på spesialforsikringer som er knyttet opp mot arten. Her har flere aktører valgt å tilby forsikringer basert på hestens kjønn og bruksområde – slik som ridehest og avlshest.

Alternativet kan være avlivning

Til forskjell fra oss mennesker har ikke kjæledyr rett på medisinsk behandling ved behov. I verste fall betyr det at du som eier må ta den tunge beslutningen og avlive kjæledyret ditt. Med kostnader som fort kan utgjøre titusenvis av kroner, blir det vanskelig å dekke regningen hos veterinæren. Dette er ekstra viktig å ha i bakhodet for de som er usikre på hvorvidt de trenger å forsikre kjæledyret sitt. Beslutningen om å avlive kjæledyret på bakgrunn av pengemangel, er veldig tøff – og noe man burde unngå. Av den grunn anbefales alle som eier kjæledyr å kjøpe tilstrekkelig forsikring. Vær likevel oppmerksom på prisforskjeller, og sørg for å hente inn tilbud fra flere aktører før du tar en endelig beslutning.